Laatste Nieuws

De loods is open
voor inbreng op
donderdagavond
van 18.30-20.00 uur.

 

19 juli is de laatste inbrengavond. Na de zomerstop zijn we vanaf 6 september weer wekelijks aanwezig.

Hoofddoel 2018

Opbrengst 2012 €33.000,= netto

 

 

Hoofddoel in 2012

 

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland

 

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland (VPTZ Zw.Fr.) biedt zorg, ondersteuning en begeleiding aan mensen, die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen.

 

In het laatste stadium van het leven hebben mensen vaak dag en nacht intensieve verzorging nodig. Veel mensen zouden het liefst thuis sterven. Naast de medische en verpleegkundige zorg van artsen en wijkverpleegkundigen komt de verdere zorg, de zogenaamde mantelzorg, dan voor rekening van de partner, van familie of van vrienden. Voor hen is dit vaak moeilijk vol te houden. De VPTZ  kan hierbij de helpende hand bieden.

 

De VPTZ Zuidwest Friesland is ontstaan door een fusie tussen de Stichting Hospice Zuidwest Friesland en de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Zuid West Fryslân op 1 januari 2007.

 

De Stichting Hospice bestond vanaf 2000 en de Stichting VTZ vanaf 1990.  Door de fusie is één organisatie ontstaan in Zuidwest Friesland die vrijwilligers inzet bij terminaal zieke mensen thuis en in de hospice. Binnen de stichting zijn ruim 70 geschoolde vrijwilligers werkzaam. Zij worden aangestuurd door drie parttime werkende coördinatoren, die tevens de zorgverlening organiseren.

 

Zorgverlening in de hospice

Uitgangspunt voor de zorgverlening in de hospice is de gedachte dat als genezing niet meer mogelijk is, er gestreefd moet worden naar een draaglijk en waardig levenseinde. De zorg wordt afgestemd op de behoeften en wensen van de gast. Er wordt zowel aandacht besteed aan de lichamelijke en psychische gesteldheid als aan de sociale situatie van de gast. Het geven van persoonlijke aandacht is een belangrijk aspect van zorg die in de hospice wordt gegeven; er wordt naar gestreefd de kwaliteit van het leven in dit laatste stadium zo goed mogelijk te laten zijn.

 

De verpleegkundige verzorging is in handen van de Thuiszorg Zuidwest Friesland. Voor de medische begeleiding blijft, als dat kan, de eigen huisarts verantwoordelijk. Voor gasten van buiten Sneek wordt een Sneeker huisarts gezocht die de medische zorg overneemt.

 

In de hospice werkt een team van vrijwilligers aangestuurd door de coördinatoren. De vrijwilligers geven vooral een aanvulling op de mantelzorg en zijn overdag en ’s avonds aanwezig. ’s Nachts is er een medewerker van de Thuiszorg Zuidwest Friesland in de hospice.

 

Vrijwilligers in de hospice bieden veelal  hulp aan meer dan één gast, dit in tegenstelling tot de thuissituatie.

 

De coördinatoren zien er op toe dat de belangen van de gasten zo goed mogelijk worden behartigd. Zij zijn het aanspreekpunt voor de gast en diens naasten.

 

 

 

Dit pand moet worden verbouwd en weer opnieuw worden ingericht. Wij willen als BVR, de inrichting van het vierde gastenverblijf voor onze rekening nemen. Op deze manier hopen wij een klein steentje bij te dragen, bij het realiseren van dit mooie werk.

 

www.vptz-zwf.nl

 

Vrienden van de BVR

 

 


 

 


 

 


 

 

Laatste berichten in het
Gastenboek

S.A.B. de Jong: Hallo lieve mensen van de St. BVR Sneek, wij waren totaal verrast en verheugd met jullie bijdrage voor [...]

29-12-17 13:59


Ankie Galama: Beste Jildou en alle vrijwilligers, Namens de Stichting Faridpur wil ik jullie complimenten maken voor [...]

27-03-17 22:33


harm jan bouwers: Gefeliciteerd met de mooie opbrengst en weer goed georganiseerde BVR. complimenten aan bestuur en vrijwilligers [...]

31-03-15 20:29


lees meer . . .

Vrienden van de BVR

 

 


 

 


 

 


 

 

@BVRSneek op Twitter
© 2012-2017: BVR Sneek