Nieuws

Nieuwsbrief 23-10-2020

De afgelopen weken zijn we in kleine groepjes en rekening houdend met de 1,5 meter afstand, goed bezig geweest in de loods. Er zijn stellingen geplaatst, veel meubels versjouwd, extra wanden neergezet, heel veel dozen van boven gehaald en uitgepakt en ga zo maar door.

En waarom? Binnen het bestuur liepen we al een poosje rond met het idee om wat vaker een loodsverkoop te gaan organiseren. Natuurlijk op de veilige manier zoals u de afgelopen keren van ons gewend bent. Nu hebben wij een creatieve en slimme loods-man die tijdens zijn zomerreces op de camping een nieuwe indeling van de loods heeft gemaakt. Daarna zijn we met een aantal vaste vrijwilligers (waarvoor onze dank natuurlijk!) aan de slag gegaan. Én het resultaat mag er zijn!

Maar helaas weten we nu ook dat we voorlopig nog niet kunnen starten. Jammer maar het is niet anders, samen zijn én voelen we ons verantwoordelijk! Zodra het kan en het ook weer vertrouwd is laten wij het u weten!

De volgende keer hoop ik wat foto’s te kunnen plaatsen.

Voor nu een hartelijke groet,
de BVR-commissie

Nieuwsbrief 18-09-2020

In het vorig kerkblad hadden we er al een melding van gemaakt, binnenkort weer een loodsverkoop. Fijn dat we jullie hier wederom voor uit kunnen nodigen en wel op:

vrijdag 25 september van 14.00 – 16.30 uur
en op
zaterdag 26 september van 10.00 – 14.00 uur

Uiteraard willen we ons weer aan de coronavoorschriften houden. We hanteren de 1,5 meter, zorgen voor een doorloop met een duidelijke looproute en houden het aantal bezoekers in de gaten. We rekenen er op dat iedere bezoeker hierin ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Wanneer u geen klachten heeft bent u natuurlijk van harte welkom!

De bovenverdieping blijft ook nu weer gesloten. We proberen de meubels zoveel mogelijk uit te stallen, evenals klein elektra, witgoed, lp’s, dvd’s cd’s enz. We hopen op goed (droog) weer zodat we de boeken weer gezellig buiten op de tafels kunnen leggen!

Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden? Bel of mail dan naar 0515-422488 of secretariaat@bvrsneek.nl


Tot zover en met een hartelijke groet,

De BVR-commissie

Nieuwsbrief 12-06-2020

Na uitgebreid overleg hebben we als commissie besloten om binnenkort een BVR-loodsverkoop te organiseren.
Uiteraard houden wij ons aan de voorschriften, we hanteren de 1,5 meter, zorgen voor een doorloop met een duidelijke looproute. Ook het aantal bezoekers wordt geteld en indien nodig (tijdelijk…) stopgezet. Zo willen we het voor iedereen proberen zo veilig mogelijk te houden. En we hopen dan ook dat iedere bezoeker hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt.
Máár… wat vinden we het fijn om op deze ( misschien wat beperkte) manier weer de mensen te ontmoeten!

Deze BVR-loodsverkoop hebben we gepland op:

vrijdag 26 juni van 14.00 -17.00 uur en op
zaterdag 27 juni van 10.00 – 14.00 uur.

Wat kunt u verwachten?
– meubels
– boeken
– lp’s , dvd’s, cd’s
– klein elektra
– witgoed
– pannen
– lampen
– puzzels

De bovenverdieping blijft gesloten.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, bel of mail dan naar:
0515-422488 of secretariaat@bvrsneek.nl
Ook kunt u contact met ons opnemen via het centrale telefoonnummer:
06-82071253

Tot zover en met een hartelijke groet,
De BVR-commissie

Nieuwsbrief 15-05-2020

Zoals iedereen weet is de loods nog steeds tot nader berichtgeving gesloten. En daarom is er natuurlijk ook geen inbreng mogelijk, dat is jammer maar noodzakelijk. Toch vinden we met een bepaalde regelmaat nog afgedankte spullen of dozen voor de deur van de loods..! Daarom melden we het hier toch nog maar een keer: inbreng van spullen is voorlopig niet mogelijk.

Zoals u weet hadden we dit jaar drie prachtige doelen uitgekozen:
Hoofddoel: Kledingbus Sudwest Fryslan
Subdoel 1: Home of Hope and Dreams
Subdoel 2: Shower Power (Lesbos)

Met elkaar heb we tijdens een online-BVRvergadering besloten dat we voor nu, deze drie doelen een symbolisch bedrag willen schenken. Dit bedrag wordt binnenkort op de betreffende rekeningen gestort.

In de afgelopen periode kwam er een vraag vanuit de LIONS Sneek. De mensen van de LIONS wilden graag de kinderen van het AZC verrassen met een tas gevuld met speelgoed en knutselspullen. Aan dit mooie initiatief wilden we graag meewerken!

Tot zover eerst het BVR-nieuws, we houden contact!

Gezondheid en sterkte met een warme groet toegewenst,

De BVR-commissie

Nieuwsbrief 10-04-2020

En dan is alles ineens anders geworden. Geen BVR op 21 en 22 maart. Wel een loods die stampvol staat met spullen. We zijn voorlopig gesloten en volgen natuurlijk hierin de RIVM- maatregelingen.
Wij gaan ons de komende tijd bezig houden met de vraag: hoe nu verder? We denken aan de goede doelen die we hebben uitgekozen…
Wat hadden we jullie allemaal graag willen ontmoeten om zo met elkaar weer een geslaagde en mooie BVR te beleven. En natuurlijk moeten/willen we ook, om het zomaar te zeggen van onze spullen af. Maar hoe…dat weten we nog niet en het is ( zoals iedereen begrijpt) moeilijk om daar nu al iets over te zeggen.
Zodra we meer concrete ideeën hebben laten we het u weten.

We wensen u/jullie voor nu gezondheid, Kracht en sterkte toe!
We houden contact (op afstand natuurlijk!)

Met een hartelijke groet,
De BVR-commissie

Nieuwsbrief 28-02-2020

Nog drie weken en dan is het zover : de 45e  BVR Bazar & Rommelmarkt 2020 !!

De komende week gaan we weer bekijken of we voldoende mensen hebben  voor alle stands in de Veemarkthal! Altijd wel weer spannend, gaat het dit jaar ook weer lukken? Maar wat is het dan fijn dat we ieder jaar zien dat er veel mensen mee willen doen op de BVR, om zo met elkaar de goede doelen te steunen met weer een fantastisch geldbedrag! Daarom nu alvast bedankt dat u/ dat jullie je weer op hebt/hebben gegeven! En heb je het nog nooit gedaan? Het kan nog steeds, hoe meer hoe beter! 

 

BVR 2020:

Vrijdag 20 maart 
13.30 – 21.00 uur Bazar én Rommelmarkt
vanaf 17.30 uur BVR-Samen-eten-restaurant

Zaterdag 21 maart  
10.00-15.00 uur Bazar én Rommelmarkt en oude ambachten
(o.a.pitrietvlechter, berendokter, sneltekenaar)
Nieuw: glasetsen, geen oud ambacht maar een hele leuke techniek. Welkom!
Vanaf 14.30 uur tassen vullen voor 2,50.

 

Hoofddoel: Kledingbus Súdwest Fryslan

Subdoel 1: The Home of Hope and Dreams (Uganda)

Subdoel 2: Shower Power (Lesbos)

 

(beter te vaak genoemd dan te weinig…..!)

De laatste inbrengavond voor de komende BVR is 5 maart, daarna is de loods voor een aantal weken gesloten.

Heeft u vragen/opmerkingen? secretariaat@bvrsneek.nl of tel: 0515-422488.
Graag tot de volgende keer en met een hartelijke groet, de BVR-commissie.

Nieuwsbrief 07-02-2020

Graag stel ik u voor aan de drie kinderen die wij via Compassion financieel hebben geadopteerd.

Compassion-Velicious

Dit is Velicious.

Velicious is een meisje van 6 jaar. Ze woont samen met haar moeder, vader en twee zusjes in een klein dorpje in Kenia.

Compassion-Lorenzo

Dit is Lorenzo.

Lorenzo komt uit Brazilië en is een vrolijk jongetje van 5 jaar.

Compassion-Shithi

En dit is Shithi.

Shithi is 5 jaar en komt uit Bangladesh.

Deze drie kinderen uit verschillende landen gaan we volgen en financieel ondersteunen. Dankzij deze sponsoring krijgen ze echt een kans op een betere toekomst. Een kind sponsoren betekent dat je op afstand naast een kind bent gaan staan. Je geeft het via het Compassion-programma de kans op een leven zonder armoede. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat het kind onderwijs, gezonde voeding en medische zorg krijgt. Je maakt verandering van binnen uit mogelijk want de kinderen worden ook sociaal, emotioneel en geestelijk begeleid. Dit alles gebeurt vanuit de lokale kerk zodat ze ook hiermee in aanraking komen.

Tot zover eerst, heeft u vragen ? Laat het ons weten.

 Ik wil proberen om zeer regelmatig wat te vertellen over deze drie bijzondere “BVR- kinderen” !

 

BVR 2020:

Vrijdag 20 maart 
13.30 – 21.00 uur Bazar én Rommelmarkt
vanaf 17.30 uur BVR-Samen-eten-restaurant

Zaterdag 21 maart  
10.00-15.00 uur Bazar én Rommelmarkt en oude ambachten
(o.a.pitrietvlechter, poppendokter, sneltekenaar)
Vanaf 14.30 uur tassen vullen voor 2,50.

Tot zover en met een vriendelijke groet,  De BVR-commissie

 

Nieuwsbrief 24-01-2020

Ons BVR-nieuws was de vorige keer behoorlijk uitgebreid, daarom nu wat korter…

BVR 2020:

Vrijdag 20 maart 13.30 – 21.00 uur
Bazar én Rommelmarkt
vanaf 17.30 uur BVR-Samen-eten-restaurant

Zaterdag 21 maart 10.00-15.00 uur
Bazar én Rommelmarkt en oude ambachten
(o.a.pitrietvlechter, poppendokter, sneltekenaar)
Vanaf 14.30 uur tassen vullen voor 2,50.

Hoofddoel: Kledingbus Súdwest Fryslan

Subdoel 1: The Home of Hope and Dreams (Uganda)

Subdoel 2: Shower Power (Lesbos)

Deze weken ligt bij iedereen weer het BVR-boekje in de bus. Want wees eerlijk, wat zou de BVR zijn zonder u, zonder jullie? Onze zeer gewaardeerde vrijwilligers en medewerkers? En dat menen we oprecht, we hebben ook dit jaar weer iedereen heel hard nodig! Met elkaar én vooral gezamenlijk kunnen we er weer een mooi en verbindend evenement van maken!
Dus doe mee en geef je op. Het liefst via deze site of (en dat kan natuurlijk ook altijd nog) via het bekende deelnameformulier.

Heel graag tot de volgende keer.
Namens de BVR-commissie en met een hartelijke groet,
Jildou Algra-Kuiper
(secretariaat@bvrsneek.nl of 0515-422488)

Nieuwsbrief 10-01-2020

Allereerst willen we beginnen met iedereen een gezond, liefdevol en mooi 2020 toe te wensen! We hopen dat we met elkaar er een inspirerend, warm en weer een goed geslaagd BVR-jaar van mogen maken. 

In deze eerste nieuwsbrief van het jaar 2020 mag ik jullie ook de goede doelen gaan vertellen, ook dit jaar weer met zorg uitgekozen! We hebben dit jaar een hoofddoel en twee subdoelen:

Hoofddoel : Kledingbus Súdwest-Fryslan

Subdoel 1 : kindertehuis The Home of Hope and Dreams in Uganda

Subdoel 2 : Shower Power (vluchtelingenkamp Lesbos)

Stuk voor stuk alle drie hele mooie en bijzondere doelen die wij dan ook van harte bij u aan willen bevelen! Hieronder kunt u wat meer informatie lezen.

Sinds juli 2017 is de kledingbus actief in Súdwest Fryslân. In de kledingbus kunt u terecht voor kwalitatief goede kleding tegen een vrijwillige bijdrage, een gratis kopje koffie en een goed gesprek. 

De mobiele kledingbus heeft 3 doelstellingen: 

 1. Ontmoeting mogelijk maken
  In de wijken en plaatsen waar de mobiele kledingbus komt ontstaat er ontmoeting en gemeenschapszin. Mensen die kleding brengen of halen kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus ontmoeten.
 2. Gratis goede kleding aanbieden
  Voor mensen met een kleine beurs wordt er gratis goede kleding aangeboden. Er kunnen ook speelgoed en boeken geleend worden en kleding die niet meer gedragen wordt kan weer ingeleverd worden. 
 3. Het opdoen van werkervaring en structuur
  Door mee te werken bij de kledingbus kunnen mensen die dat willen werkervaring opdoen en ontstaat er structuur in het dagelijkse leven. Ook mensen die wat rustiger aan willen doen wat werk betreft, vinden bij de kledingbus een alternatieve werkplek. 

In Uganda zijn erg veel weeskinderen, wel 2,5 miljoen. De grootste oorzaken hiervan zijn aids, malaria en armoede. Het gebeurt vaak dat de ouders niet in staat zijn om voor het kind te zorgen, dan wordt het kind zomaar ergens achtergelaten aan de kant van de weg. Vanaf 2005 is Gini Pullen meerdere keren in Uganda geweest om vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis.

Gini Pullen heeft zelf gezien hoe gelukkig kinderen kunnen zijn:
“In Uganda heb ik van dichtbij kunnen zien op welke manier kinderen verwaarloosd, mishandeld en weggegooid worden. Ik ben vaak de sloppenwijken in geweest om gezinnen te bezoeken, ook daar werd ik geconfronteerd met de ontelbare hoeveelheid straatkinderen. Jonge kinderen die zonder ouders, zonder huis en zonder liefde zichzelf moeten zien te redden op straat. Gelukkig heb ik ook gezien hoe het anders kan; kinderen die wel geluk hebben en ergens een thuis krijgen. Die kinderen bloeien met een beetje liefde, gezonde voeding, medische verzorging en onderwijs op tot gezonde, vrolijke, geschoolde kinderen met een goede toekomst in het vooruitzicht. Na alle ervaringen die ik de laatste jaren in Uganda heb opgedaan heb ik besloten zelf een kinderhuis op te zetten zodat er nog meer kinderen de kans krijgen op een goede toekomst.”
Gini woont sinds 2009 in Uganda, waar ze in 2010 het kinderhuis ‘The Home of Hope and Dreams’ heeft opgericht.

Hun missie is het terugbrengen van hoop aan kinderen die de hoop verloren zijn, door ze de zekerheid te geven van goed onderwijs, gezondheidszorg en een liefdevolle omgeving.
Belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Een veilige thuishaven creëren voor elk kind, door het bouwen van een kinderhuis voor maximaal 50 kinderen.
 • Een basisschool realiseren voor de kinderen uit het kinderhuis en de armste gezinnen uit de omgeving. De kinderen kunnen gratis Engels onderwijs volgen.
 • Elk kind de kans geven zich optimaal te kunnen ontwikkelen door het geven van de basisbehoeften en goed onderwijs.
 • Elk kind genoeg begeleiding bieden en daarbij de acceptabele normen en waarden van de diverse Ugandese culturen hooghouden

(Gini Pullen is een goede bekende van Ria Greevink. – een van onze vaste vrijwilligers op de BVR)

De initiatiefnemers van ShowerPower vonden de omstandigheden in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos mensonterend. Er is bijvoorbeeld nauwelijks een mogelijkheid om zich te wassen, laat staan veilig te douchen. ShowerPower heeft daarom buiten het kamp een intiem en veilig douche-huis opgezet en officiële afspraken gemaakt met de autoriteiten op het kamp. Dagelijks worden mensen bij toerbeurt met een mini busje van het kamp opgehaald en na het douchen weer teruggebracht. ShowerPower krijgt per dag 25 tot 30 vrouwen op bezoek voor een warme douche. Het douche huis is van al het nodige voorzien: van douches, handdoeken, een föhn en shampoo tot een kop thee met fruit na. Er wordt op de kinderen gepast terwijl de moeders douchen. Meer dan 6500 mensen zitten vast in kamp Moria, zonder enig perspectief.

“ShowerPower geeft aan vrouwen en kinderen warme en schone douches in een huiselijke omgeving waar zij zich veilig kunnen voelen.
Meer nog dan alleen een plek met een warme douche, is het huis een safe house. Vrouwen en kinderen kunnen er even bijkomen van hun soms uitzichtloze leven in het kamp. Er wordt thee geschonken, fruit en soep aangeboden en er is aandacht voor de kinderen.
Vanaf de start van het project in februari 2018 hebben al bijna 20.000 vrouwen en kinderen gebruik gemaakt van de douches.”

(Mettelina Baarda-Kuiper is nauw bij deze stichting betrokken.)

Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen!

Tot zover eerst de info over onze drie goede doelen.

Zoals ik in het vorige kerkblad al heb genoemd starten we in januari ook met een structureel goed doel, d.w.z. naast de wisselende doelen die we ieder jaar hebben wilden we als BVR-commissie ook graag voor een langere periode iemand of iets steunen. Zoals u weet hebben we gekozen voor Compassion. Compassion is een internationale, christelijke kindsponsororganisatie die in 25 ontwikkelingslanden meer dan 2 miljoen kinderen de kans geeft op een leven. Graag vertel ik een volgende keer wat meer over deze mooie organisatie.

Voor nu denk ik genoeg informatie!

Warme groet,

De BVR-commissie

Nieuwsbrief 20-12-2019

En dan is dit alweer de laatste PS van het jaar 2019. Een ieder heeft zo zijn of haar eigen gedachten daarbij. Want ook dit jaar moesten we weer afscheid nemen van vertrouwde BVR-mensen. We denken aan hun dierbaren die achterbleven, laten we aan elkaar blijven denken. 

En ook, laten we de verbinding met elkaar blijven zoeken. Want dat is belangrijk! Natuurlijk is met elkaar een hoop geld inzamelen voor een goed doel heel erg fijn maar minstens zo belangrijk is het dat je dit met elkaar doet. Gezamenlijk aan de slag én op weg naar weer een goed doel in 2020!

Om hierbij aan te sluiten: Wij hebben als BVR-bestuur besloten dat wij per januari 2020 met iets nieuws gaan beginnen. We willen naast de jaarlijkse BVR  structureel een goed doel steunen. Onze keuze is gevallen op Compassion.


Compassion is een organisatie die kinderen financieel steunt. Door deze maandelijkse sponsorbijdrage wordt je sponsorkind in een Compassion-project opgenomen dat door een lokale kerk wordt uitgevoerd. Je sponsorkind gaat op een aantal dagen per week naar het projectgebouw. De activiteiten zijn per land verschillend. In landen waar het onderwijs gratis is, gaan de kinderen naar school en daarna voor aanvullend onderwijs en projectactiviteiten naar het project. Waar onderwijs niet gratis is, vinden ook de schoollessen in het project plaats. Het Compassion-project begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van ieder kind op sociaal, emotioneel, economisch, cognitief, fysiek en geestelijk gebied.
Een prachtige organisatie waar aan wij van harte onze medewerking willen verlenen! In een volgend kerkblad vertellen we u graag meer hierover. 

En natuurlijk houden we ons ook bezig met de nieuwe hoofddoelen van de komende BVR in 2020. Wordt vervolgd!

De opbrengst van de laatst gehouden loodsverkoop is gegaan naar stichting: Het vakantiebureau. Zij willen een duo fiets met ondersteuning aan schaffen. Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). Deze stichting werkt nauw samen met de Protestantse kerk. Een mooie bestemming!

Tenslotte willen wij u mooie feestdagen toewensen en gezondheid, liefde en alle goeds voor 2020!

Een warme groet, 

Koen, Jan, Siebe, Klaas, Susan, Jildou

Nieuwsbrief 08-11-2019

Allereerst onze felicitaties voor de Fancy Fair commissie én natuurlijk alle medewerkers met de mooie opbrengst! Het was druk en gezellig daar in die Veemarkthal. Het is en blijft bijzonder om dit met een grote groep enthousiaste mensen voor mekaar te krijgen!

Op zaterdag 23 november organiseren wij weer een Loodsverkoop. En zoals u van ons gewend bent een verkoop die een beetje gericht is op de komende decembermaand.

Denk bijvoorbeeld aan:
– speelgoed
– boeken
– kerstartikelen
– warme gebreide sokken
enz…

Loodsverkoop

Zaterdag 23 november 2019
9.00-11.00 uur

BVR-loods Touwslagerstraat
(industrieterrein De Hemmen)

Tot dan misschien en anders graag tot een andere keer!

Met een hartelijke groet,
De BVR-commissie

Nieuwsbrief 18-10-2019

 

Fancy Fair 2019

Vrijdag 25 oktober van 13.30 – 21.00 uur
Zaterdag 26 oktober van 10.00 – 15.00 uur

Vanaf deze plek willen we onze “collega’s” en alle medewerkers van de Fancy Fair twee hele mooie dagen toewensen. Sterkte met de allerlaatste voorbereidingen en we hopen met jullie op weer een geslaagde Fancy Fair in alle opzichten!

 

Om alvast te noteren de volgende:

Loodsverkoop

Zaterdag 23 november 2019
9.00-11.00 uur

BVR-loods Touwslagerstraat
(industrieterrein De Hemmen)


Met een hartelijke groet,
De BVR-commissie

Nieuwsbrief 06-09-2019

 

Loodsverkoop

Zaterdag 7 september 2019
9.00-11.00 uur

BVR-loods Touwslagerstraat
(industrieterrein De Hemmen)

We hopen dat je deze datum voor de zomerstop hebt genoteerd want het is nu natuurlijk al héééél snel 7 september!!!’

Er is ‘voor elk wat wils’ in de loods: bijvoorbeeld veel en vooral mooi houten speelgoed, kleine meubeltjes, stoelen in verschillende maten en vormen, gereedschap en ga zo maar door.
Dus, welkom a.s. zaterdagmorgen van 9.00 – 11.00 uur in onze BVR-loods!

Vanaf deze plaats willen we onze ‘collega’s’ van de Fancy Fair sterkte toewensen met alle zaken die geregeld moeten worden voor de komende Fancy Fair van vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober. En heeft u/ heb jij je nog niet opgegeven als medewerker…, doe het alsnog! Met elkaar in een gezellige sfeer weer in actie voor het goede doel, prachtig!

Graag tot weer een andere keer!
Met een hartelijke groet,
De BVR-commissie

Nieuwsbrief 12-07-2019

Tijdens deze zomerperiode is de loods van donderdag 18 juli tot en met donderdag 22 augustus gesloten voor inbreng. De eerste inbrengavond is weer op 29 augustus.

Om misschien alvast te noteren:

Loodsverkoop

Zaterdag 7 september 2019
9.00-11.00 uur

BVR-loods Touwslagerstraat
(industrieterrein De Hemmen)

Wij wensen iedereen een mooie en goede zomer toe!

Met een hartelijke groet,
de BVR-commissie
(secretariaat@bvrsneek.nl)

Nieuwsbrief 07-06-2019

Loodsverkoop.

Zaterdag 29 juni 2019
9.00-11.00 uur

BVR-loods Touwslagerstraat
(industrieterrein De Hemmen)

Misschien staat er iets voor je tussen…, dus van harte welkom!

De laatste inbrengavond voor de zomervakantie is 11 juli, hierna is de loods dus 6 weken gesloten. Op donderdag 29 augustus gaan we dan weer beginnen. Het lijkt nog ver vooruit maar…, voor we het weten is het zover!

Graag tot een volgende keer en met een hartelijke groet,
De BVR-commissie
(secretariaat@bvrsneek.nl)

Nieuwsbrief 24-05-2019

BVR 22 en 23 maart 2019, en nu twee maanden later…,
Nijkleaster heeft inmiddels een prachtig bedrag gekregen! Ook een aantal andere goede doelen mochten een mooi bedrag ontvangen.
Wij op onze beurt kregen nog een donatie van bakker Posthuma (opbrengst van de Kloostermoppen die in de winkel werden verkocht), fijn!
Want heel eerlijk: Wat zou de BVR sowieso zijn zonder al die winkeliers en middenstanders hier in Sneek en omstreken..?? Wat hebben we ze allemaal stuk voor stuk hard nodig! Dus Sneeker winkeliers nogmaals dank, voor ieder jaar weer, al jullie goeie gaven!

Aangezien de loods al lang niet meer leeg is vinden we dat het weer tijd wordt voor een loodsverkoop.
Wanneer? Zaterdag 29 juni 2019
Waar? BVR-loods Touwslagerstraat (industrieterrein De Hemmen)
Hoe laat? 9.00-11.00 uur

Om alvast te noteren.

Graag tot dan!

Hartelijke groet en namens de BVR-commissie,
Jildou Algra-Kuiper
(secretariaat@bvrsneek.nl of tel: 0515-422488)

Nieuwsbrief 12-04-2019

De loods is op donderdagavond weer geopend!

Wel met een kleine verandering:
Met ingang van donderdagavond 18 april is de inbreng op de donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. We gaan dus een half uurtje later ‘open’! Wees welkom voor het brengen van spullen die nog heel goed een tweede ronde meekunnen. Bij geen vervoer neem dan contact op met ons centrale telefoonnummer: 06-82071253

We beginnen weer rustig te verzamelen en melden ons wanneer we weer wat aanbod voor een loods-verkoop hebben!

Tot zover en met een hartelijke groet,
De BVR-commissie

Nieuwsbrief 29-03-2019

De BVR van 2019 op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart
Maandagavond 25 maart 23.00 uur… Hoe en met wat ga ik beginnen? Want wat hebben we weer fijne dagen gehad met elkaar! En wat een prachtige opbrengst:

23.500 euro!! (netto)

En wat een grote ploeg medewerkers hadden we dit jaar, oud en jong allemaal waren ze ‘in het spier’ om zoveel geld te vergaren voor ons mooie hoofddoel: Nijkleaster.

Bedankt,
-mannen van de loods die de hele week hebben gesjouwd en het transport hebben geregeld,
-dames van de Theetuin voor de goede verzorging,
-de ‘opbouwers’ en de ‘inrichters’ van de Veemarkthal,
-de kaartverkoop,
-alle stand verkopers,
-alle ‘raddraaiers’,
-alle plankjesverkopers,
-alle kopers en bezoekers,
-de snack kraam,
-mensen van de BHV,
-de maatschappelijke stagiaires,
-collega’s van de Fancy Fair,
-alle opruimers en puinruimers,
-en iedereen die op wat voor manier dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan de BVR van 2019,
Dank!

De loods blijft gesloten tot en met 4 april.
Hieronder volgt nog de uitslag van de verloting van de nummers op de enveloppen:

Uitslagen van de verloting tijdens de BVR-dagen
Op de onderstaande enveloppe-nummers zijn de volgende prijzen gevallen:
1. Nr. 502 Ballonvaart
2. Nr. 295 2 minuten gratis winkelen
3. Nr. 59 Luxe etagère met High Tea

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
Prijzen zijn op te halen bij Jildou Algra-Kuiper tel : 0515-422488

Met een warme groet,
De BVR-commissie

Nieuwsbrief 15-03-2019

Nog 1 week en dan is het zover: de BVR van 2019, voor de 44ste keer dit jaar!!

We hebben er allemaal weer veel zin in, er is al heel veel werk verzet in en rond de loods en dit gaat nog wel even door… tot vrijdag 22 maart, want dan gaan van 13.30 – 21.00 uur de deuren van de veemarkthal open.
Op zaterdag 23 maart zijn we dan open van 10.00 – 15.00 uur.

Op vrijdag is er natuurlijk ook:

SamenEten met de BVR

SamenEten met de BVR is niet meer weg te denken op de vrijdag. We vieren dit jaar ons eerste lustrum. Onderzoekt alles en behoud het goede. De BVRbistro heeft dit jaar een nieuwe aankleding, daarbij worden we geholpen door Liana Miedema van Kleur & style. We zijn heel benieuwd naar uw reactie.
Is het eten wel lekker ? Daar durven wij na 5 jaar onze handen voor in het vuur te steken. Een beetje van onszelf en goede hulp van een professionele kok maken samen een overheerlijk 3 gangen diner. Vooraf een soep van de dag. Het hoofdgerecht is, op veler verzoek, een traditie geworden. Een overheerlijke stoofpot met rodekool en aardappelpuree. Met het dessert willen we u verrassen. We komen zelf niet graag voor verrassingen te staan en hebben een dessert-voorproef-middag gehad. Zó lekker !

De bistro is geopend vanaf 17.00 uur. Daarmee stellen we de medewerkers in de gelegenheid om ook een vorkje mee te prikken. Reserveren is niet nodig, echter wanneer het op is, is het op.

Vrijdag 22 maart SamenEten met de BVR
BVRbistro 17.00 – 19.30 uur
Overheerlijk 3 gangen menu
15 euro pp
Hiermee willen wij ons steentje bijdragen aan een mooie opbrengst voor de 44e BVR.

Hier hoef ik verder niets meer aan toe te voegen toch?!

En hoe leuk is het volgende bericht:
De bakkers van Bakker Posthuma (Sneek, Scharnegoutum, Wommels en Bolsward) willen ook hun steentje bijdragen aan het hoofddoel van de BVR. Ze gaan in de week van 18 t/m 23 maart de Kloostermop bakken en verkopen. Per verkochte Kloostermop gaat er 1 euro naar de BVR, hoe mooi is dat! Tijdens het BVR krijgt u ook nog de kans om een Kloostermop te winnen, er worden nl. voor het Draaiend Rad ook nog een aantal Kloostermoppen beschikbaar gesteld!

Mooie dingen zijn dit, wat ook mooi is: naast alle cake-bak(sters)(kers) die ons ieder jaar verblijden met een heerlijke eigengebakken cake, kregen we nog een aanbod : heel (gospelkoor) Signalen Bakt (voor de theetuin)!
Fijn hoor, al deze ‘steentjes’!

Alvast een woord van dank is nu ook zeer zeker op z’n plaats, al die mensen die zich spontaan ook dit jaar weer hebben opgegeven, de vaste vrijwilligers, de jongeren van de jeugdclubs, iedereen die mee wil doen op wat voor manier dan ook maar, bedankt!

We hopen er met elkaar weer mooie dagen van te maken! Dagen die zorgen voor verbinding, voor plezier, voor contacten, voor mooie gesprekken én voor natuurlijk een mooie opbrengst t.b.v. ons hoofddoel: Nijkleaster!

Heel graag tot ziens op vrijdag 22 en/of zaterdag 23 maart.

Warme groet,

De BVR-commissie

Nieuwsbrief 01-03-2019

Hoofddoel: Project Nijkleaster in Jorwert

Nog een paar weken en dan is’t zover… BVR 2019!

Misschien ten overvloede maar noem het toch nog maar een keer: De meubelhoek en de rommelmarkt zijn tegelijk met de bazar óók geopend op de vrijdag!

Vrijdag 22 maart van 13.30 uur – 21.00 uur Bazar én Rommelmarkt
en vanaf 17.30 uur Samen-eten-restaurant.
Zaterdag 23 maart van 10.00 uur – 15.00 uur Bazar en Rommelmarkt

Fijn dat u/jij je weer opgegeven hebt! Wanneer dit nog niet gebeurd is, even een telefoontje (0515-422488) en je kan nog mee doen! Doen hoor en van harte welkom!

7 maart is de laatste inbrengavond, daarna is de loods een paar weken gesloten. Op 11 april (1 week later dan eerder vermeld!) beginnen we weer met de inbreng, in de tussentijd verwijzen we u graag naar onze gewaardeerde ‘collega’s’ van de Fancy Fair.

We hopen dat we met elkaar weer fijne BVR-dagen zullen beleven!

Warme groet,
De BVR-commissie

Nieuwsbrief 08-02-2019

Het begint al weer lekker op te schieten, de 44ste BVR!

Heeft u / heb jij je nog niet opgegeven? Het kan nog steeds hoor en, graag zelfs natuurlijk! Want: “Hoe meer zielen hoe meer vreugd”!
Zo hopen we er met z’n allen weer een mooi weekend van te maken. Een weekend van elkaar ontmoeten, wat verbindt ons, leuke gesprekjes, plezier hebben met elkaar en natuurlijk met elkaar gaan voor een prachtig eindbedrag voor ons hoofddoel: project Nijkleaster in Jorwert

Kom erbij en voel je welkom!

 • 7 maart is de laatste inbrengavond, daarna is de loods een paar weken gesloten. Op 4 april beginnen we dan weer met de inbreng, in de tussentijd verwijzen we u graag naar onze gewaardeerde ‘collega’s’ van de Fancy Fair.

 • Tenslotte nog een wijziging voor de komende BVR die best wel van belang is om te weten!
  Misschien heeft u het ook al wel gelezen maar beter twee keer dan niet een keer. Wij hebben besloten dat wij de meubels en de rommelmarkt tegelijk met de bazar te openen. (op vrijdag nu ook snuffelen tussen de meubeltjes en in de rommelhoek)

 • Dus op vrijdag van 13.30 – 21.00 uur Bazar én Rommelmarkt

 • Vanaf 17.30 uur openen de deuren zich weer van ons gezellige Samen-eten-restaurant.

 • op zaterdag zijn we geopend van 10.00 – 15.00 uur

Veel informatie nu misschien maar het wordt vast nog wel een keer genoemd de komende weken!

Voor nu een hartelijke groet en graag tot de volgende keer,

De BVR-commissie

Nieuwsbrief 11-01-2019

Allereerst willen wij als BVR-commissie iedereen een gezond, liefdevol en mooi 2019 toewensen! We hopen dat we samen met die prachtige groep vrijwilligers én al die anderen die ook hun steentje weer bij willen dragen op de komende BVR, een succesvol jaar tegemoet mogen gaan.

We zijn natuurlijk al weer begonnen met de voorbereidingen.
De datum is bekend: vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2019

Dit jaar hebben we 1 hoofddoel: het project Nijkleaster in Jorwert

Nijkleaster in Jorwert zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Op het Friese platteland samen zoeken naar persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing.

Nijkleaster staat voor stilte, bezinning en verbinding.

We zijn onderweg naar een nieuw klooster in Jorwert (Fryslân). Een bijzondere plek, waar je je in alle rust kunt terugtrekken voor een adempauze en stille tijd. Tegelijkertijd een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.

Het beoogde klooster ligt midden in ‘de greiden’ tussen Jorwert, Hilaard en Jellum-Bears. Het is een unieke en historische plek op het Friese platteland. De monumentale boerderij wordt gerestaureerd en zal worden gebruikt voor de centrale functies (keuken, eetzaal, woonkamer, bibliotheek, muziekkamer, kapel etc.).

Op het erf zal een accommodatie worden gebouwd met ‘tiny houses’ voor 12 vaste bewoners: de kleasterlingen. Bovendien zullen er ook 12 gastenkamers gebouwd worden. De gasten van Nijkleaster worden ontvangen in deze kamers die een mooie eenvoud moeten uitstralen.

En dit wordt het BVR-hoofddoel:
De inrichting van deze gastenkamers. Het gaat om 24 goede bedden (van ledikant tot dekbed) en vervolgens om 24 stoelen en 12 tafels.
Prachtig om hier als BVR aan mee te mogen werken…., wij willen dit mooie doel dan ook van harte bij u/bij jullie aanbevelen!
De komende tijd leest u vast meer hierover in het kerkblad.

Nu nog iets anders:

Loodsverkoop
Zaterdag 19 januari 2019
9.00 – 11.00 uur
BVR-loods Touwslagerstraat 24 (industrieterrein De Hemmen)

De opbrengst van deze laatste Loodsverkoop voor de BVR-dagen is bestemd voor:

Van harte welkom op zaterdag 19 januari 2019!

Tot zover en graag tot een volgende keer!

Warme groet,
de BVR-commissie

Nieuwsbrief 21-12-2018

Wat hoor je vaak “wat gaat de tijd snel”, en het is waar! Dit is echt alweer het laatste ‘bvr-stukje’ van 2018. We kijken als BVR-mensen terug op weer een jaar met mooie hoogtepunten: natuurlijk de afgelopen BVR van 23 en 24 maart, de verschillende loodsverkopen, de mooie contacten, de verrassende ‘zaken’ die in gebracht werden, het enthousiasme van vrijwilligers, medewerkers, kopers en ga zo maar door!

Maar ook dit jaar hebben we weer afscheid moeten nemen van fijne en betrokken vrijwilligers, we gaan ze missen op de voor hen en ons zo vertrouwde plekken. We denken aan hun dierbaren die deze lege plek dagelijks ervaren, laten we dit blijven doen, en laten we elkaar blijven ZIEN.

De komende twee weken is de loods gesloten, we starten weer met de inbreng op donderdag 10 januari 2019.

De datum voor de BVR in 2019 is 22 en 23 maart 2019.

Van te voren organiseren we nog een keer een loodsverkoop (wegens groot succes)!
Loodsverkoop zaterdag 19 januari 2019
9.00 – 11.00 uur
Touwslagerstraat 24
Industrieterrein De Hemmen

Tot slot willen we iedereen goede en warme dagen toewensen, Licht en Liefde in deze donkere dagen.

Met een hartelijke groet,
de BVR-commissie,
Koen, Jan, Klaas, Siebe, Susan, Jildou

Nieuwsbrief 09-11-2018

Allereerst onze hartelijke felicitaties voor alle Fancy Fair mensen. Wat een mooie opbrengst! En wat is het fijn dat het harde werken van de afgelopen periode dan zo op deze manier beloond mag worden, nogmaals van harte gefeliciteerd!

Het is al eerder genoemd in de afgelopen weken maar beter drie keer dan niet een keer:

Komende zaterdag 10 november 2018 organiseren we alweer de laatste BVR-loodsverkoop van dit jaar!

En zoals u misschien nog wel weet van voorgaande jaren is die laatste loodsverkoop altijd, met het oog op de naderende decembermaand, een uitgebreide…..

Wat is er zoal allemaal te koop:

 • boeken
 • spelletjes
 • speelgoed
 • puzzels
 • kerstartikelen
 • heerlijke warme gebreide sokken

en nog veel meer!

Dus van harte welkom op zaterdag 10 november van 9.30 – 12.00 uur in de BVR-loods aan de Touwslagerstraat 24 (industrieterrein De Hemmen) te Sneek

Graag tot zaterdag of anders tot een andere keer!

Hartelijke groet,
De BVR-commissie

 

© 2020 BVR Sneek