Laatste Nieuws

De loods is open
voor inbreng op
donderdagavond
van 18.30-20.00 uur.

Hoofddoel 2018

Nieuwsbrief 22-01-2016

 

HOOFDDOELEN 2016

 

 

Stichting Achter de Regenboog

Regenboog. Ik wil met je mee, 

dan gaan we vlug 

haar even zien, en dan weer terug. 

Lekker op jouw gekleurde rug, 

dromen, lui liggen, ja fijn. 

Om even, heel even 

bij ......... te zijn.

(site Stichting Achter de Regenboog…..)

 

Rouw treft zeer veel mensen. Jaarlijks krijgen in ons land 7.000 kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar te maken met een sterfgeval in hun gezin. Als je iemand verliest door de dood wil je dit verwerken. Achter de Regenboog brengt je met lotgenoten in contact.

 

Sinds 2006 worden er dagen en weekenden georganiseerd voor kinderen van 6 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar. Met een apart ouderprogramma. Dit alles in een sfeer van respect voor elkaar, met ruimte voor ontspanning, in een kleurrijke omgeving, want er is altijd het leven dat verder gaat!

 

De stichting is een landelijke vrijwilligersorganisatie en volledig afhankelijk van giften en donaties. Stichting Achter de Regenboog staat onder leiding van een onbezoldigd landelijk bestuur en werkt samen met enthousiaste, getrainde vrijwilligers en professionele rouwtherapeuten om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.

 

 

Stichting Homeless Child

Nadat Bas Wiersma in 2002 vrijwilligerswerk had gedaan met straatkinderen in Honduras, heeft hij met hulp van anderen stichting Homeless Child opgericht. Sinds die eerste zomer besteedt Bas elk jaar enkele maanden als vrijwilliger bij het project in Honduras. Dit is een uitstekende manier om in samenwerking met het team in Honduras te zien aan welke noden en prioriteiten de ontvangen donaties het best besteed kunnen worden. En om een telkens betere band op te bouwen met de mensen die het project daar verder ontwikkelen.

 

Bas Wiersma, Project coördinator:

Het is mijn doel om een steentje bij te dragen aan het herstel van het evenwicht op aarde. Via Homeless Child kan er een beetje geld, een beetje liefde, een beetje energie naar diegenen stromen die daar het meest om verlegen zitten. Als je maar genoeg druppelt kun je de meest gloeiende platen doven.

Homeless Child ondersteunt in El Progreso, Honduras, kinderen en in mindere mate vrouwen in vier verschillende programma’s:

 

Programma voor ondervoede kinderen

Programma voor kleine kinderen

Programma voor straatjongens

Programma voor kansarme vrouwen

 

Binnen de verschillende programma’s wordt een brede groep kinderen opgevangen met verschillende achtergronden en problemen. Er worden niet alleen ondervoede baby’s en peuters opgevangen, maar ook wees- en straatkinderen. Het gaat om kinderen van beide seksen en alle leeftijden, ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond.

 

Om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomstmogelijkheden van kinderen in de verschillende programma’s is het essentieel dat de steun een structureel karakter heeft. Een kansarm kind krijgt pas echt een eerlijke kans op een waardige toekomst wanneer begeleiding kan worden geboden tot aan de volwassen leeftijd. Hiertoe zijn opvang en opvoeding een eerste voorwaarde, en daarnaast ook toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

 

Naast de focus op directe hulp voor kinderen, zet Homeless Child zich ook in om moeilijke situaties voor kinderen te voorkomen. In dit kader is er een programma begonnen om kansarme vrouwen een steuntje in de rug te bieden middels voorlichting, korte vakcursussen en in selecte gevallen toegang tot microkrediet.

 

De Nederlandse, onbezoldigd project coördinator van Homeless Child, woont in Honduras en werkt daar mee aan het verder ontwikkelen van elk van de genoemde programma’s.

 

 

 

 

Na het lezen van bovenstaande teksten hoop ik dat u net als wij, geraakt zijn door deze twee prachtige organisaties! Laten wij hen dan ook met elkaar als grote BVR-club de komende tijd van harte steunen!!

Graag tot een volgende keer,

 

Namens de BVR-commissie en met een warme groet,

 

Jildou Algra Kuiper

(422488)

 

 

Vrienden van de BVR

 

 


 

 


 

 


 

 

Laatste berichten in het
Gastenboek

S.A.B. de Jong: Hallo lieve mensen van de St. BVR Sneek, wij waren totaal verrast en verheugd met jullie bijdrage voor [...]

29-12-17 13:59


Ankie Galama: Beste Jildou en alle vrijwilligers, Namens de Stichting Faridpur wil ik jullie complimenten maken voor [...]

27-03-17 22:33


harm jan bouwers: Gefeliciteerd met de mooie opbrengst en weer goed georganiseerde BVR. complimenten aan bestuur en vrijwilligers [...]

31-03-15 20:29


lees meer . . .

Vrienden van de BVR

 

 


 

 


 

 


 

 

@BVRSneek op Twitter
© 2012-2017: BVR Sneek