Online shoppen bij de BVR

We verkopen nu online producten via kringshoppen. Klik op het boodschappen wagentje.

In verband met de situatie rondom het corona-virus is de loods voorlopig gesloten voor inbreng.

Nieuwsbrief 18-12-2020

Dit is alweer het laatste “BVR-stukje” van het jaar 2020. En wat een bijzonder jaar is het geweest. Natuurlijk ging de BVR net als ontzettend veel andere activiteiten ook niet door! Na een lange en ook “stille periode” hebben we voorzichtig gekeken na wat er over een poos misschien wel weer mogelijk was. Ook wilden we graag proberen contact te blijven houden met die groep trouwe vrijwilligers die al zoveel jaren onze BVR een warm hart toedragen. We zijn toen begonnen met loodsverkopen, op een veilige en verantwoorde manier. Fijn dat dit weer even kon!

En nu? Nu zitten we in een periode van rust en even geen activiteit. En gaan we ons voorbereiden op de kerstdagen en de jaarwisseling. Dit jaar ook zo heel anders dan anders.
En hopelijk blijft er contact, hoe klein ook. Want juist nu denken we ook aan die vertrouwde BVR-gezichten die niet meer in ons midden zijn. Zij zullen blijven voortleven in de verhalen van zoveel jaren BVR. Laten we contact zoeken én houden met hen die achterbleven.

Tenslotte willen wij u/jou goede feestdagen en vooral gezondheid, liefde en alle goeds toewensen voor 2021!

Een warme groet,

Koen, Jan, Klaas, Siebe, Susan, Jildou

Hoofddoel 2020

Subdoelen

Reacties:

 • Maya Jacobs / 24 maart 2019:
  Dit jaar waren mijn zus en ik voor het eerst op de rommelmarkt. We vonden het heel gezellig: Leuke mensen, mooie spullen voor lage prijzen... »
 • marina / 23 maart 2019:
  als je entree moet betalen is het geen rommelmarkt maar een vlooienmarkt dat mag wel vermeld worden op de site.. het was gisteren gezellig maar... »
 • Anja Andriesen / 10 maart 2019:
  Hoop een volgend jaar weer te komen. Weekendje Sneek is goed voor mij! »
 • S.A.B. de Jong / 30 december 2017:
  Hallo lieve mensen van de St. BVR Sneek, wij waren totaal verrast en verheugd met jullie bijdrage voor de verjaardagsdoos van de Stichting Rijk Voor... »
 • Ankie Galama / 27 maart 2017:
  Beste Jildou en alle vrijwilligers, Namens de Stichting Faridpur wil ik jullie complimenten maken voor de geweldige organisatie van de BVR. Wij zijn jullie natuurlijk... »

Vrienden van de BVR

 

© 2020 BVR Sneek