De loods is open voor inbreng op donderdagavond van 19:00-20:00 uur

Let op nieuwe tijden voor de donderdagavond inbreng, vanaf 19:00 uur!

De BVR dagen 2020

vrijdag 20 maart en zaterdag 21 maart

Nieuwsbrief 10-01-2020

Allereerst willen we beginnen met iedereen een gezond, liefdevol en mooi 2020 toe te wensen! We hopen dat we met elkaar er een inspirerend, warm en weer een goed geslaagd BVR-jaar van mogen maken. 

In deze eerste nieuwsbrief van het jaar 2020 mag ik jullie ook de goede doelen gaan vertellen, ook dit jaar weer met zorg uitgekozen! We hebben dit jaar een hoofddoel en twee subdoelen:

Hoofddoel : Kledingbus Súdwest-Fryslan

Subdoel 1 : kindertehuis The Home of Hope and Dreams in Uganda

Subdoel 2 : Shower Power (vluchtelingenkamp Lesbos)

Stuk voor stuk alle drie hele mooie en bijzondere doelen die wij dan ook van harte bij u aan willen bevelen! Hieronder kunt u wat meer informatie lezen.

Sinds juli 2017 is de kledingbus actief in Súdwest Fryslân. In de kledingbus kunt u terecht voor kwalitatief goede kleding tegen een vrijwillige bijdrage, een gratis kopje koffie en een goed gesprek. 

De mobiele kledingbus heeft 3 doelstellingen: 

 1. Ontmoeting mogelijk maken
  In de wijken en plaatsen waar de mobiele kledingbus komt ontstaat er ontmoeting en gemeenschapszin. Mensen die kleding brengen of halen kunnen elkaar bij de koffietafel achter in de bus ontmoeten.
 2. Gratis goede kleding aanbieden
  Voor mensen met een kleine beurs wordt er gratis goede kleding aangeboden. Er kunnen ook speelgoed en boeken geleend worden en kleding die niet meer gedragen wordt kan weer ingeleverd worden. 
 3. Het opdoen van werkervaring en structuur
  Door mee te werken bij de kledingbus kunnen mensen die dat willen werkervaring opdoen en ontstaat er structuur in het dagelijkse leven. Ook mensen die wat rustiger aan willen doen wat werk betreft, vinden bij de kledingbus een alternatieve werkplek. 

In Uganda zijn erg veel weeskinderen, wel 2,5 miljoen. De grootste oorzaken hiervan zijn aids, malaria en armoede. Het gebeurt vaak dat de ouders niet in staat zijn om voor het kind te zorgen, dan wordt het kind zomaar ergens achtergelaten aan de kant van de weg. Vanaf 2005 is Gini Pullen meerdere keren in Uganda geweest om vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis.

Gini Pullen heeft zelf gezien hoe gelukkig kinderen kunnen zijn:
“In Uganda heb ik van dichtbij kunnen zien op welke manier kinderen verwaarloosd, mishandeld en weggegooid worden. Ik ben vaak de sloppenwijken in geweest om gezinnen te bezoeken, ook daar werd ik geconfronteerd met de ontelbare hoeveelheid straatkinderen. Jonge kinderen die zonder ouders, zonder huis en zonder liefde zichzelf moeten zien te redden op straat. Gelukkig heb ik ook gezien hoe het anders kan; kinderen die wel geluk hebben en ergens een thuis krijgen. Die kinderen bloeien met een beetje liefde, gezonde voeding, medische verzorging en onderwijs op tot gezonde, vrolijke, geschoolde kinderen met een goede toekomst in het vooruitzicht. Na alle ervaringen die ik de laatste jaren in Uganda heb opgedaan heb ik besloten zelf een kinderhuis op te zetten zodat er nog meer kinderen de kans krijgen op een goede toekomst.”
Gini woont sinds 2009 in Uganda, waar ze in 2010 het kinderhuis ‘The Home of Hope and Dreams’ heeft opgericht.

Hun missie is het terugbrengen van hoop aan kinderen die de hoop verloren zijn, door ze de zekerheid te geven van goed onderwijs, gezondheidszorg en een liefdevolle omgeving.
Belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Een veilige thuishaven creëren voor elk kind, door het bouwen van een kinderhuis voor maximaal 50 kinderen.
 • Een basisschool realiseren voor de kinderen uit het kinderhuis en de armste gezinnen uit de omgeving. De kinderen kunnen gratis Engels onderwijs volgen.
 • Elk kind de kans geven zich optimaal te kunnen ontwikkelen door het geven van de basisbehoeften en goed onderwijs.
 • Elk kind genoeg begeleiding bieden en daarbij de acceptabele normen en waarden van de diverse Ugandese culturen hooghouden

(Gini Pullen is een goede bekende van Ria Greevink. – een van onze vaste vrijwilligers op de BVR)

De initiatiefnemers van ShowerPower vonden de omstandigheden in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos mensonterend. Er is bijvoorbeeld nauwelijks een mogelijkheid om zich te wassen, laat staan veilig te douchen. ShowerPower heeft daarom buiten het kamp een intiem en veilig douche-huis opgezet en officiële afspraken gemaakt met de autoriteiten op het kamp. Dagelijks worden mensen bij toerbeurt met een mini busje van het kamp opgehaald en na het douchen weer teruggebracht. ShowerPower krijgt per dag 25 tot 30 vrouwen op bezoek voor een warme douche. Het douche huis is van al het nodige voorzien: van douches, handdoeken, een föhn en shampoo tot een kop thee met fruit na. Er wordt op de kinderen gepast terwijl de moeders douchen. Meer dan 6500 mensen zitten vast in kamp Moria, zonder enig perspectief.

“ShowerPower geeft aan vrouwen en kinderen warme en schone douches in een huiselijke omgeving waar zij zich veilig kunnen voelen.
Meer nog dan alleen een plek met een warme douche, is het huis een safe house. Vrouwen en kinderen kunnen er even bijkomen van hun soms uitzichtloze leven in het kamp. Er wordt thee geschonken, fruit en soep aangeboden en er is aandacht voor de kinderen.
Vanaf de start van het project in februari 2018 hebben al bijna 20.000 vrouwen en kinderen gebruik gemaakt van de douches.”

(Mettelina Baarda-Kuiper is nauw bij deze stichting betrokken.)

Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen!

Tot zover eerst de info over onze drie goede doelen.

Zoals ik in het vorige kerkblad al heb genoemd starten we in januari ook met een structureel goed doel, d.w.z. naast de wisselende doelen die we ieder jaar hebben wilden we als BVR-commissie ook graag voor een langere periode iemand of iets steunen. Zoals u weet hebben we gekozen voor Compassion. Compassion is een internationale, christelijke kindsponsororganisatie die in 25 ontwikkelingslanden meer dan 2 miljoen kinderen de kans geeft op een leven. Graag vertel ik een volgende keer wat meer over deze mooie organisatie.

Voor nu denk ik genoeg informatie!

Warme groet,

De BVR-commissie

Hoofddoel 2020

Subdoelen

Reacties:

 • Maya Jacobs / 24 maart 2019:
  Dit jaar waren mijn zus en ik voor het eerst op de rommelmarkt. We vonden het heel gezellig: Leuke mensen, mooie spullen voor lage prijzen... »
 • marina / 23 maart 2019:
  als je entree moet betalen is het geen rommelmarkt maar een vlooienmarkt dat mag wel vermeld worden op de site.. het was gisteren gezellig maar... »
 • Anja Andriesen / 10 maart 2019:
  Hoop een volgend jaar weer te komen. Weekendje Sneek is goed voor mij! »
 • S.A.B. de Jong / 30 december 2017:
  Hallo lieve mensen van de St. BVR Sneek, wij waren totaal verrast en verheugd met jullie bijdrage voor de verjaardagsdoos van de Stichting Rijk Voor... »
 • Ankie Galama / 27 maart 2017:
  Beste Jildou en alle vrijwilligers, Namens de Stichting Faridpur wil ik jullie complimenten maken voor de geweldige organisatie van de BVR. Wij zijn jullie natuurlijk... »

Vrienden van de BVR

 

© 2020 BVR Sneek